8:53 pm - วันพฤหัส กรกฎาคม 16, 2020

แนวทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ PATAKORN.ORG

ptklogogo
แนวทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ PATAKORN.ORG

PATAKORN.ORG เดิมในอดีตใช้ Domain PATAKORN.COM เนื่องจากในอดีต เมื่อประมาณปี 2548 ผู้จัดทำเว็บไซต์ ได้เริ่มหาความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต และพบว่า เว็บไซต์ที่ให้ความรู้ หรือข้อมูลทางด้านดนตรีไทยโดยตรงนั้นเลย หาได้ยากมาก บางครั้งก็พบว่าเว็บไซต์ที่มีการสร้างทำขึ้น ได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ตกหล่น หรือไม่สามารถตอบคำถามของผู้ที่เข้าไปอ่านได้ หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ที่มีการให้บริการข้อมูล ก็มีการนำเสนอที่ไม่ทันสมัย

จากนั้นจึงพบว่า สื่อเอ็นเตอร์เทนเมนต์เกี่ยวกับทางด้านดนตรีไทยในอินเทอร์เน็ตนั้น มีน้อยมาก ผู้จัดทำเว็บไซต์เคยเปิดรายการเพลงดนตรีไทยในโปรแกรม Camforg อยู่พักหนึ่ง แต่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ จึงได้ทำการเช่า Port สัญญาณวิทยุเพื่อใช้สำหรับการเผยแพร่เพลงดนตรีไทยออนไลน์ และตามมาด้วยการจดทะเบียนเว็บไซต์เมื่อประมาณปี 2551 ภายใต้ชื่อ PATAKORN.COM

PATAKORN.COM ได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลดนตรีไทย โดยภายใต้แนวคิด ผู้อ่าน ผู้ศึกษา สามารถเข้าใจได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักดนตรีไทย หรือผู้ที่เรียนดนตรีไทย โดยมุ่งหวังสร้างความเข้าใจแก่บุคคลอื่น ๆ ที่สนใจดนตรีไทย ให้เข้าใจได้อย่างง่าย และรวดเร็ว อีกทั้งข้อมูลต่าง ๆ ยังเหมาะสมและสามารถให้น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงครูอาจารย์ สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ โดยมั่นใจได้ว่า เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โดยผู้จัดทำเว็บ และทีมงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และดีที่สุด

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการอัพเดตข่าวสารในแวดวงดนตรีไทย จากแหล่งต่าง ๆ มาให้อัพเดตโดยหวังให้เว็บไซต์เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของคนดนตรีไทย สักเว็บหนึ่งในโลกอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังบริการด้านการฟังเพลงทั้งแบบเลือกฟังได้เอง (พร้อมข้อมูลบทเพลงประกอบ) และมีบริการวิทยุดนตรีไทย ที่จะมีการจัดรายการสด มีการสนทนาแลกเปลี่ยน พูดคุยเรื่องราวดนตรีไทย หรือประเด็นที่มีการพูดถึงในสังคมดนตรีไทย เป็นต้น

PATAKORN.COM ได้รับความไว้วางใจในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลดนตรีไทย จนมีผู้นำ Link ของเว็บไซต์ไปติดไว้ตามเว็บไซต์การศึกษา เว็บไซต์สถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของหน่วยงาน เข้ามาใช้ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ได้จัดทำเนื้อหาไว้ในการเรียน การสอน และศึกษาความรู้

จนมาถึงช่วงกลางปี 2555 ทางเว็บไซต์ประสบปัญหาต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี เมื่อปลายปี 2554 จากการที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่สามารถดำเนินงานเว็บไซต์ได้ตามปกติ วิทยุดนตรีไทยปิดตัวลง ตามมาด้วยการที่ไม่สามารถต่อสัญญาค่าเช่าชื่อ Domain PATAKORN.COM ได้ แต่ Domain ของเรานั้น มีค่าการใช้งานที่ถูก จึงถูกบริษัทขายชื่อ Domain ของต่างชาติ จดทะเบียนเพื่อนำไปขายต่อในราคาประมาณ 40,000 บาท (จนปัจจุบันนี้ ยังไม่มีใครซื้อ) ทำให้ทางผู้ดูแลเว็บจึงยุติการดำเนินเว็บไซต์ ดนตรีไทย PATAKORN.COM ตั้งแต่นั้นมา

จนเมื่อเดือนกันยายน 2558 ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ และทีมงานจำนวนหนึ่ง มีความเห็นว่า ควรจะกลับมาทำโปรเจค PATAKORN อีกครั้ง ภายใต้อุดมการณ์ที่ต้องการ ให้ดนตรีไทย เข้าถึงแก่คนทุกคน รวมถึงเป็นฐานข้อมูลให้แก่นักดนตรีไทย และผู้ที่สนใจดนตรีไทยทุก ๆ คนเข้ามาใช้บริการ

PATAKORN.ORG จึงกลับมาให้บริการต่อไป แม้จะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็ตาม เพราะข้อมูลเดิมไม่หลงเหลืออยู่ ถึงแม้จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ แต่ผู้ดูแลเว็บไซต์ก็ยินดีที่จะสร้างใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อพร้อมให้บริการแก่ผู้ที่สนใจทุก ๆ ท่านอีกครั้ง โดยนำเสนอทุก ๆ รูปแบบ ทั้งแนวอนุรักษ์ และพัฒนา โดยไม่แบ่งแยก