8:12 pm - วันพฤหัส กรกฎาคม 16, 2020

“ครูสำราญ เกิดผล” ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรม

          วงการดนตรีไทย ถึงคราวสูญเสียอีกครั้ง เมื่อครูสำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดง (ดนตรีไทย) ได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อบ่ายวันนี้ (1 ตุลาคม 2560) ที่โรงพยาบาลภูมิพล โดยโรคชรา

          ช่วงบ่ายวันนี้  Facebook รวมถึงสื่อสังคมโซเชียลมีเดียวของแวดวงดนตรีไทย มีการแชร์โพสต์แสดงความไว้อาลัยแก่ครูสำราญ เกิดผล ต่อมาได้รับข่าวยืนยันจากบุคคลใกล้ชิดครูสำราญ เกิดผลว่า ท่านครูได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ โดยโรคชราตามธรรมชาติ โดยจากไปอย่างสงบ เมื่อช่วงเวลาประมาณบ่าย ที่โรงพยาบาลภูมิพล หลังจากที่เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 4 ปี

กำหนดการงานของ คุณพ่อสำราญ เกิดผล (ศิลปินแห่งชาติ)

วันที่ 3 ตุลาคม 2560
เวลา 17.00 น.พิธีรดน้ำศพ

วันที่ 3-9 ตุลาคม 2560
เวลา 19.30 น. สวดอภิธรรม

ที่วัดโคกหิรัญ ต.บางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

หลังจากนั้นเก็บศพคุณพ่อไว้เพื่อดำเนินการในเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพเป็นลำดับต่อไป
ขอกราบเรียนเชิญ เชิญทุกท่านมาด้วยความเคารพ

ข้อมูลจาก Facebook ของคุณ สุทธิรักษ์ เกิดผล

          ครูสำราญ เกิดผล เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 ปีเถาะ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 7 ณ บ้านเลขที่ 57 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายหงษ์ เกิดผล กับนางสังวาลย์ เกิดผล แม่เพลงพื้นบ้านผู้มีความสามารถทั้งเพลงเรือ เพลงแอ่ว และเพลงเกี่ยวข้าว มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันทั้งหมด 7 คน คือ นางศิริ บุญจำเริญ, นายสวง เกิดผล, นางสมถวิลย์ กลิ่นสุคนธ์ , นางแสวง ตัณฑะตะนัย, สำราญ เกิดผล, นางลออ มีวีรสม และนายจำลอง เกิดผล

          เรียนดนตรีครั้งแรกกับครูจำรัส เกิดผล และครูสังเวียน เกิดผล ในเวลาต่อมาซึ่งครูทั้งสองมีศักดิ์เป็นอาของครูสำราญเอง ภายหลังได้มีโอกาสได้เรียนกับครูหลายท่าน เช่น ครูเพชร จรรนาฏย์ ครูเทียบ คงลายทอง ครูฉัตร สุนทรวาทิน ครูช่อ สุนทรวาทิน และครูอาจ สุนทร เป็นต้น

          ผลงานด้านการแต่งเพลงของครูสำราญ เกิดผล ที่สำคัญ เช่น เพลงกลางพนาเถา เพลงลอยประทีปเถา และเพลงไอยราชูงวงเถา ที่แต่งขึ้นเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น

          ครูสำราญ เกิดผล ได้ถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีให้กับลูกศิษย์ผู้มีความสนใจทั้งที่บ้าน “พาทยรัตน์” สถาบันการศึกษา เช่น วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

          ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี พ.ศ. 2548

          ครูสำราญ เกิดผล ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 สิริอายุได้ 90 ปี 2 เดือน 12 วัน

ข้อมูล https://th.wikipedia.org/wiki/สำราญ_เกิดผล

ภาพประกอบจาก เว็บไซต์ kotavaree.com

Filed in: ข่าวสารดนตรีไทย, ข่าวแวดวง