3:59 am - วันเสาร์ มิถุนายน 6, 2020

เชิญร่วมงานสัมมนา “ดนตรีไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์…

ขอเรียนเชิญทุกๆท่าน ร่วมงานสัมมนา ดนตรีไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงละครวังหน้า เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น.โดยรายละเอียดมีดังนี้


กำหนดการ
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-08.45 น. พิธีเปิด
08.45-10.30 ดนตรีไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย อ.ศิริวัฒน์ ฉัตรเมธี
10.30-11.30 น. – ดนตรีไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในความหลากหลายมุมมอง


– ตัวอย่างนวัตกรรมทางดนตรีไท
โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทย คณะศิลปศึกษา
11.00 – 11.30 ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมทางดนตรีไทย
11.30 – 11.45 นำเสนอนวัตกรรม
11.45 – 12.00 พิธีปิด

Filed in: ข่าวสารดนตรีไทย, ข่าวแวดวง