8:32 pm - วันพฤหัส กรกฎาคม 16, 2020

สอบตรงดนตรี เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

โครงการ การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 ใบสมัคร การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

เนื่องจากกำหนดการสอบเดิมตรงกับการสอบ การสอบ GAT/PAT จึงเปลี่ยนแปลง วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และสอบทฤษฎีดนตรี วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 และสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558

โครงการ การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ใบสมัคร การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://music.human.ku.ac.th/newweb55/index.php?name=news&file=readnews&id=69

Filed in: ข่าวรับสมัครเรียนดนตรี