8:01 pm - วันพฤหัส กรกฎาคม 16, 2020

Monthly Archives: สิงหาคม 2019

“คิดถึงครู ครูประสิทธิ์ ถาวร” ชมฟรี จุฬาฯ 23 สิงหาคม

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

ชมฟรี การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงละครแห่งชาติ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม การแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

“ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม” ชมพาลีสอนน้อง ที่โรงละครแห่งชาติ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากรขอเชิญชม โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง ในรายการ “ย้อนรอยนาฏยกวี...