7:36 pm - วันพฤหัส กรกฎาคม 16, 2020

Archive: สาระเพิ่มเติมดนตรีไทย Subscribe to สาระเพิ่มเติมดนตรีไทย

ระนาดแก้ว

“คืนชีพระนาดแก้ว” เสียงเจื้อยแจ้วในวงมโหรี

“ระนาดแก้ว” ดูจะไม่คุ้นหูเหมือนอย่างระนาดเอก หรือระนาดทุ้มนัก หรือแม้กระทั่งนักดนตรีไทยเอง...

วิธีการอ่านโน้ตเพลงดนตรีไทย สำหรับ patakorn.org

หลักเกณฑ์และข้อกำหนด รูปแบบการอ่านโน้ตเพลงดนตรีไทย ที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์ ดนตรีไทย patakorn.org                ...