12:38 am - วันพุธ ตุลาคม 23, 2019

Archive: ข่าวงานแสดงดนตรี Subscribe to ข่าวงานแสดงดนตรี

“คิดถึงครู ครูประสิทธิ์ ถาวร” ชมฟรี จุฬาฯ 23 สิงหาคม

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

ชมฟรี การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงละครแห่งชาติ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม การแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

“ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม” ชมพาลีสอนน้อง ที่โรงละครแห่งชาติ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากรขอเชิญชม โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง ในรายการ “ย้อนรอยนาฏยกวี...

“ผันหลังแลศิลป์ใต้” ชมฟังบรรยายศิลปะการแสดงใต้ 28 กุมภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากพี่น้องชาวดนตรีไทย 📣📣 ขอเชิญ เข้าร่วม 🔈🔈 โครงการ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้...

22 กุมภา ชมดนตรีวังหน้า “Wake up in the sky”

งานคอนเสิร์ท Contemporary Bunditpattanasilp Music Concert ภายใต้ Theme ” Wake up in the sky ” งานดนตรีคอนเสิร์ต ที่จะเป็นการผสมผสานร้อยเรียงระหว่างบทเพลงไทย...

ไปฟังไม้แข็งเขมรใหญ่ สามชั้น ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นศ.ปี 3 วังหน้า

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา...

“๑๐๐ ปี ครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์” ชมดนตรีดีที่โรงละครแห่งชาติ

เชิญชมการแสดง ทางร้องสุนทรีย์ ๑๐๐ ปี ครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม...
คีตะกวีดนตรีไทย ในรัชกาลที่ 9

ชมปี่พาทย์มากฝีมือในงาน “คีตะกวีดนตรีไทย ในรัชกาลที่ ๙”

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดง “คีตะกวีดนตรีไทย ในรัชกาลที่ ๙” การบรรเลงและการขับร้องในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของบ้านปี่พาทย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนี้...

โขนชุด “พิเภกสวาภักดิ์” เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว

“คืนหนึ่ง ทศกัณฐ์ฝันร้าย พิเภกซึ่งเป็นพระอนุชาของทศกัณฐ์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์...

ฟังเพลงรักกอไผ่ ที่จุฬา ๕ กุมภาฯ ฟรี

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชม วงดนตรีกอไผ่ เพลงรักหลากรส “ความรักมีความหลากหลายและแง่มุมต่าง...