6:08 am - วันเสาร์ มิถุนายน 6, 2020

Archive: ข่าวงานแสดงดนตรี Subscribe to ข่าวงานแสดงดนตรี

“คิดถึงครู ครูประสิทธิ์ ถาวร” ชมฟรี จุฬาฯ 23 สิงหาคม

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

ชมฟรี การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงละครแห่งชาติ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม การแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

“ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม” ชมพาลีสอนน้อง ที่โรงละครแห่งชาติ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากรขอเชิญชม โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง ในรายการ “ย้อนรอยนาฏยกวี...

“ผันหลังแลศิลป์ใต้” ชมฟังบรรยายศิลปะการแสดงใต้ 28 กุมภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากพี่น้องชาวดนตรีไทย ?? ขอเชิญ เข้าร่วม ?? โครงการ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้...

22 กุมภา ชมดนตรีวังหน้า “Wake up in the sky”

งานคอนเสิร์ท Contemporary Bunditpattanasilp Music Concert ภายใต้ Theme ” Wake up in the sky ” งานดนตรีคอนเสิร์ต ที่จะเป็นการผสมผสานร้อยเรียงระหว่างบทเพลงไทย...

ไปฟังไม้แข็งเขมรใหญ่ สามชั้น ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นศ.ปี 3 วังหน้า

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา...

“๑๐๐ ปี ครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์” ชมดนตรีดีที่โรงละครแห่งชาติ

เชิญชมการแสดง ทางร้องสุนทรีย์ ๑๐๐ ปี ครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม...
คีตะกวีดนตรีไทย ในรัชกาลที่ 9

ชมปี่พาทย์มากฝีมือในงาน “คีตะกวีดนตรีไทย ในรัชกาลที่ ๙”

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดง “คีตะกวีดนตรีไทย ในรัชกาลที่ ๙” การบรรเลงและการขับร้องในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของบ้านปี่พาทย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนี้...

โขนชุด “พิเภกสวาภักดิ์” เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว

“คืนหนึ่ง ทศกัณฐ์ฝันร้าย พิเภกซึ่งเป็นพระอนุชาของทศกัณฐ์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์...

ฟังเพลงรักกอไผ่ ที่จุฬา ๕ กุมภาฯ ฟรี

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชม วงดนตรีกอไผ่ เพลงรักหลากรส “ความรักมีความหลากหลายและแง่มุมต่าง...