5:35 pm - วันอังคาร สิงหาคม 4, 2020

Author Archives: Patakorn ORG.

“คิดถึงครู ครูประสิทธิ์ ถาวร” ชมฟรี จุฬาฯ 23 สิงหาคม

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

ชมฟรี การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงละครแห่งชาติ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม การแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

“ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม” ชมพาลีสอนน้อง ที่โรงละครแห่งชาติ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากรขอเชิญชม โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง ในรายการ “ย้อนรอยนาฏยกวี...

ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาทางดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติเรื่อง “ขิมสาย” (มศว.)

ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาทางดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติเรื่อง “ขิมสาย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในการบรรเลงขิม วันอาทิตย์ที่...

“ผันหลังแลศิลป์ใต้” ชมฟังบรรยายศิลปะการแสดงใต้ 28 กุมภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากพี่น้องชาวดนตรีไทย ?? ขอเชิญ เข้าร่วม ?? โครงการ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้...

22 กุมภา ชมดนตรีวังหน้า “Wake up in the sky”

งานคอนเสิร์ท Contemporary Bunditpattanasilp Music Concert ภายใต้ Theme ” Wake up in the sky ” งานดนตรีคอนเสิร์ต ที่จะเป็นการผสมผสานร้อยเรียงระหว่างบทเพลงไทย...

ดนตรีไทย บ้านสมเด็จฯ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 62

ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับนักศึกษาใหม่...

“ครูสำราญ เกิดผล” ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรม

          วงการดนตรีไทย ถึงคราวสูญเสียอีกครั้ง เมื่อครูสำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดง...

ไส้พระจันทร์ เถา

          เพลงใส้พระจันทร์ เถา หรือเพลงไส้เดือนฉกจวัก เถา แต่เดิมเพลงนี้มีอัตราแค่ชั้นเดียว...

ไปฟังไม้แข็งเขมรใหญ่ สามชั้น ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นศ.ปี 3 วังหน้า

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา...