7:04 pm - วันอังคาร สิงหาคม 4, 2020

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2559

อยู่ในช่วงการปรับปรุง และอัพเดตเนื้อหาหลัก

ส่วนข่าวสาร มีการอัพเดตปกติครับ วิทยุก็ฟังได้ตามปกติครับ อย่าลืมกด ถูกใจ Page Patakorn บน Facebook ด้วยนะครับ

เว็บไซต์สามารถทำงานได้สมบูรณ์บน Browser ในระบบ PC และ MAC ส่วนบนมือถือสมาร์ทโฟนสามารถใช้งานได้เช่นกันทั้งระบบ iOS และ Android แต่อาจจะมีปัญหากับตัวเล่นมัลติมีเดีย เช่น Flash Player หรือ Media Player ในรูปแบบ Flash ซึ่งอาจจะมองไม่เห็นหรือใช้งานไม่ได้บน Browser มือถือสมาร์ทโฟน ทางทีมงานขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับการใช้งานด้วยนะครับ

วิทยุดนตรีไทย ปฏากรณ์ 24 ชม.

“คิดถึงครู ครูประสิทธิ์ ถาวร” ชมฟรี จุฬาฯ 23 สิงหาคม

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย...

ชมฟรี การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงละครแห่งชาติ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม การแสดงเฉลิมพระเกียรติ...

“ผันหลังแลศิลป์ใต้” ชมฟังบรรยายศิลปะการแสดงใต้ 28 กุมภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากพี่น้องชาวดนตรีไทย ??...

22 กุมภา ชมดนตรีวังหน้า “Wake up in the sky”

งานคอนเสิร์ท Contemporary Bunditpattanasilp Music Concert...

ไหว้ครูดนตรีไทย ม.ศิลปากร สนามจันทร์ ปี ๕๙

สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์...

ไหว้ครูประจำปี มูลนิธิดุริยประณีต ๘ ตุลาคม ๒๔๕๘

เชิญชวนผู้ที่สนใจ นักดนตรีไทย ไหว้ครูประจำปี...

ชมรมดนตรีไทย รามฯ เชิญร่วมงานไหว้ครู ประจำปี 58

ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง...

สอบตรงดนตรี เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

โครงการ การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษา...

“คิดถึงครู ครูประสิทธิ์ ถาวร” ชมฟรี จุฬาฯ 23 สิงหาคม

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย...

ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาทางดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติเรื่อง “ขิมสาย” (มศว.)

ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาทางดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติเรื่อง...

“ผันหลังแลศิลป์ใต้” ชมฟังบรรยายศิลปะการแสดงใต้ 28 กุมภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากพี่น้องชาวดนตรีไทย ??...

“ครูสำราญ เกิดผล” ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรม

          วงการดนตรีไทย ถึงคราวสูญเสียอีกครั้ง...

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

กองดุริยางค์ทหารเรือ จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ฐานข้อมูลเพลง ทูลกระหม่อมบริพัตร

คณะทำงานการจัดการความรู้ กองดุริยางค์ทหารเรือ...

ป้ายกำกับ

NewsFeat กระทรวงวัฒนธรรม คณะศิลปศึกษา งานไหว้ครู จุฬาลงกรณ์ ฉุยฉาย ฉุยฉายเซลฟี่ ดุริยประณีต ดุริยวาทิน ดุริยางค์ทหารเรือ ทูลกระหม่อมบริพัตร บางขุนพรหม บ้านบางลำพู ประกวดดนตรีไทย พิเภก พิเภกสวามิภักดิ์ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา มยุราภิรมย์ มศว มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิดุริยประณีต ระนาดแก้ว ระบำนกยูง รามคำแหง รามเกียรติ์ ลกระหม่อมชาย วงกอไผ่ วงมโหรี วังบางขุนพรหม วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สัมมนาวิชาการ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา เพลงเถา โขน โขนพระราชทาน โขนหลวง โน้ต โน้ตเพลง ไส้พระจันทร์ ไส้เดือนฉกจวัก ไหว้ครู ไหว้ครูดนตรีไทย